Ampersand ICT & Business
St. Pietersberg 1
3453 PH De Meern
Tel: (030) 666 55 04
Mobiel: 06-51783443


Navigatiemenu

» Startpagina
» Profiel
» Projecten

    Beheer van het netwerk
    Optimaliseren netwerk
    Projectmanagement

» Partners
» Tandartspraktijken
» Contact


Voorbeelden van projecten

Projectmanagement invoering Windows XP in (middel)grote onderneming
Een bedrijf besluit alle werknemers uit te rusten met de laatste versie van Windows, in dit geval dus Windows XP. Op dit moment gebruikt men nog Windows 98 of Me. Dergelijke projecten zijn ingrijpend en vereisen een adequate projectorganisatie. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Er zijn inmiddels diverse PCs al aangepast naar Windows 2000 of XP vanwege projecten die dit nodig hebben
  • Nieuwe bedrijfssoftware (bijvoorbeeld SAP) wordt ingevoerd, die niet meer werkt onder Windows 98/Me
  • De betrouwbaarheid en stabiliteit van de oude Windows-versie zijn niet langer voldoende, mede gezien het verdwijnen van ondersteuning van Microsoft hiervoor

Een dergelijk migratieproject is ingrijpend en vereist een adequate projectorganisatie. Zaken die geregeld moeten worden zijn onder meer:

  • Verificatie van hardware: is deze geschikt voor de nieuwe versie?
  • Idem ten aanzien van de software
  • Opleiding gebruikers
  • Opleiding systeem- en netwerkbeheerders
  • Planning overgangstraject: tijdens de invoering mag de bedrijfsvoering niet worden verstoord

Delen van het project kunnen worden uitbesteed maar andere onderdelen moeten in huis worden gedaan. Een projectteam moet worden samengesteld, bestaande uit medewerkers van de eigen organisatie en eventuele ingehuurde leveranciers. Dit project leent zich uitstekend voor uitbesteding aan een externe projectmanager, die ook het projectplan opstelt.

Wij kunnen u ervaren projectmanagers leveren die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend. Indien gewenst hanteren wij de PRINCE2-methodiek voor projectmanagement.


vorige pagina | 3 van 3 | volgende pagina2006 Ampersand ICT & Business - Alle rechten voorbehouden
Ontwerp: DigiMasters Webdesign Datum laatste wijziging: 18-09-2006